Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO na 2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, informuje o ogłoszonym w dniu 02.12.2020r. Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne: Pełnienie funkcji KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO na 2021r.

Niezbędne informacje i dokumenty do pobrania, tj. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: Pełnienie funkcji Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Dębickiego na 2021r. wraz załącznikami do Ogłoszenia i projektem Umowy o świadczenie usług, zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) PCPR w Dębicy w zakładce: Zamówienia publiczne

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU„ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ”

                                                                                                                                                                                                  

W związku z uruchomieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie kolejnej tury programu „Zajęcia klubowe w WTZ” informujemy, że wnioski o dofinansowanie w ramach w/w programu przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy ul. Parkowa 28 39–200 Dębica od dnia 1 listopada do 15 listopada 2020 roku*.

*Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od dnia 1 lutego 2021r. do dnia 31 stycznia 2022r.

Wnioski o dofinansowanie programu dostępne są na naszej stronie w zakładce „Wnioski.

Uchwała nr 130/2019 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 10.09.2019r. w sprawie zatwierdzenia „Procedur rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do prowadzenia zajęć klubowych w wtz” tutaj

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PFRON: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/tresc-programu/ oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul.Parkowa 28, 39–200 Dębica lub pod nr tel. (14) 680 31 17.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

                                                      

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy  z a p r a s z a do składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób  niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie  posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Dofinansowanie przyznawane jest na pisemny wniosek, złożony na odpowiednim formularzu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy. Druk wniosku jest dostępny w siedzibie PCPR ul. Parkowa 28 lub do pobrania ze strony internetowej (pobierz wniosek)

WAŻNE:

Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

APEL DO MIESZKAŃCÓW POWIATU DĘBICKIEGO!

W związku z rozwojem sytuacji epidemicznej na terenie całego kraju i pojawiającymi się ogniskami zakażeń w domach pomocy społecznej poszukujemy wolontariuszy do pracy w Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu oraz w Domu Pomocy Społecznej w Dębicy.

Od 10 października 2020r. nasz powiat znajduje się w czerwonej strefie. Musimy  liczyć się z faktem, iż w najbliższym czasie  zasoby kadrowe w domach pomocy społecznej mogą zostać osłabione.

Domy pomocy społecznej zapewniają całodobową opiekę ludziom w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorym oraz psychicznie chorym mężczyznom, a więc wymagającym szczególnej troski.

Wszyscy, którzy zechcieliby wesprzeć Domy Pomocy Społecznej w powiecie dębickim proszeni są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, tel. kontaktowy 14  680 31 21, e-mail: sekretariat@pcprpowiatdebicki.pl

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ,,AKTYWNY SAMORZĄD" - MODUŁ II

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-29
Data publikacji:2016-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.R.
Liczba odwiedzin:63528